Ekosystem

Blogspot

Proces projektowy


ETAP I - PROJEKT KONCEPCYJNYSPOTKANIE w terenie - Wywiad z inwestorem, analiza i wstępna inwentaryzacja terenu,

ustalenie zakresu prac;
SPORZĄDZENIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO - rzut ogrodu, rysunki prezentacyjne,
Wizualizacje projektu - rysunki odręczne, wizualizacje 3d, perspektywa z lotu ptaka;  
ustalenie planu funkcjonalnego, wstępny dobór materiałów i elementów ogrodu;
......................................................................................
ETAP II - "SZLIFOWANIE KONCEPCJI"

SPOTKANIE drugie - "szlifowanie" projektu koncepcyjnego;
sugestie inwestora, nowe pomysły, poprawki, zmiany… zatwierdzenie koncepcji.
......................................................................................
ETAP III - PROJEKT WYKONAWCZY

Master Plan - rzut ogrodu w skali 1:100 lub 1:200;
Projekt Zieleni - plan przedstawiający rozmieszczenie roślin oraz zastawienie  
ich ilości i podstawowych parametrów, zalecenia pielegnacyjne;
Projekt nawierzchni - plan oraz detale budowlane 
(przekroje i rzuty pomocnicze) - dobór materiałów;
Projekt wykonawczy elementów małej architektury (przekroje, rzuty) 
- altany, elementy wodne, trejaże, itd.. (jeżeli występują w projekcie);
*Kosztorys ofertowy (na życzenie inwestora)
......................................................................................
ETAP IV - NADZÓR AUTORSKI (na życzenie inwestora)

Nadzór autorski;
Etap realizacji projektu;
Odbiór powykonawczy - rady i wskazówki dotyczace użytkowania i pielęgnacji.


                            --- zobacz nasze projekty i realizacje ---